+

קורסאו > המלכה וילהלמינה (1900 - 1948)

שנה1c2½c5c1/10G10c¼G25c1G2½Gשנה
 - 2½c5c1/10G -  -  -  -  - 1948
1c2½c - 1/10G - ¼G -  -  - 1947
1c2½c - 1/10G - ¼G - 1G2½G1944
 -  - 5c - 10c - 25c -  - 1943
1c -  -  - 10c -  -  -  - 1942
 -  -  -  - 10c - 25c -  - 1941
 -  -  - 1/10G -  -  -  -  - 1901
 -  -  -  -  - ¼G -  -  - 1900
מערכת מטבעות: 1 גילדר = 100 סנט
1c - 1 סנט
2½c - 2½ סנט
5c - 5 סנט
10c - 10 סנט
25c - 25 סנט
1/10G - 1/10 גולדן
¼G - ¼ גולדן
1G - 1 גולדן
2½G - 2½ גולדן
uCoin