+

הולנד > המלך וילם III (1849 - 1890)

סוגים
8
שנה½c1c2½c5c10c25с½G1G2½G5G10Gשנה
 -  -  -  - 10c25с -  -  -  -  - 1890
 -  -  -  - 10c25с -  -  -  - 10G1889
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10G1888
 -  -  - 5c10c25с -  -  -  - 10G1887
½c - 2½c -  -  -  -  -  -  - 10G1886
½c -  -  - 10c -  -  -  -  - 10G1885
½c1c2½c - 10c -  -  -  -  -  - 1884
½c1c2½c -  -  -  -  -  -  -  - 1883
 - 1c -  - 10c -  -  -  -  -  - 1882
 - 1c2½c - 10c -  -  -  -  -  - 1881
 - 1c2½c - 10c -  -  -  -  - 10G1880
 -  -  - 5c10c -  -  -  -  - 10G1879
½c1c -  - 10c -  -  -  -  -  - 1878
½c1c/new
1c/old
2½c - 10c -  -  -  -  - 10G1877
½c1c - 5c10c -  -  -  -  - 10G1876
½c1c -  -  -  -  -  -  -  - 10G1875
 -  -  -  - 10c -  -  - 2½G -  - 1874
½c1c -  - 10c -  -  - 2½G -  - 1873
½c -  -  -  -  -  -  - 2½G -  - 1872
 -  -  -  - 10c -  -  - 2½G -  - 1871
½c1c -  -  -  -  -  - 2½G -  - 1870
½c -  - 5c10c -  -  - 2½G -  - 1869
 -  -  - 5c10c - ½G - 2½G -  - 1868
½c -  -  -  -  -  -  - 2½G -  - 1867
 -  -  -  -  -  - ½G1G2½G -  - 1866
½c -  -  -  -  -  - 1G2½G -  - 1865
½c1c -  -  -  - ½G1G2½G -  - 1864
½c1c - 5c10c - ½G1G2½G -  - 1863
½c1c - 5c10c - ½G - 2½G -  - 1862
½c1c -  -  -  - ½G1G2½G -  - 1861
 - 1c -  -  -  - ½G1G2½G -  - 1860
½c -  - 5c10c - ½G1G2½G -  - 1859
 -  -  -  -  -  - ½G1G2½G -  - 1858
½c -  -  -  -  - ½G1G2½G -  - 1857
 -  -  -  - 10c -  - 1G2½G -  - 1856
½c -  - 5c10c -  - 1G2½G -  - 1855
½c -  -  -  -  -  - 1G2½G -  - 1854
½c -  - 5c10c25с½G1G2½G -  - 1853
½c -  -  -  -  -  -  - 2½G -  - 1852
½c -  -  -  -  -  - 1G2½G5G10G1851
½c -  - 5c10c25с -  - 2½G -  - 1850
 -  -  -  - 10c25с -  - 2½G -  - 1849
מערכת מטבעות: 1 גילדר = 100 סנט
½c - ½ סנט
1c - 1 סנט
2½c - 2½ סנט
5c - 5 סנט
10c - 10 סנט
25с - 25 סנט
½G - ½ גולדן
1G - 1 גולדן
2½G - 2½ גולדן
5G - 5 גולדן
10G - 10 גולדן
uCoin