+

נפאל > מוהר של נפאל /עידן סאקה/ (1816 - 1911)

סוגים
6
סט מטבעות
×
שנה½p1p2p⅛M¼M½M1M2M1Tשנה
 -  -  - ⅛M¼M/Ag
¼M/Au
½M/Ag
½M/Au
1M/Ag
1M/Au
2M1T१८३३१८३३
 -  -  -  -  - ½M1M2M1T१८३२१८३२
 -  -  -  -  -  - 1M/Ag
1M/Au
2M1T१८३११८३१
 -  -  -  -  -  - 1M -  - १८३०१८३०
 -  -  -  - ¼M½M/Ag
½M/Au
1M/Ag
1M/Au
2M1T१८२९१८२९
 -  -  -  -  -  - 1M/Ag
1M/Au
 - 1T१८२८१८२८
 -  -  -  - ¼M½M1M/Ag R
1M/Ag S
1M/Au
 -  - १८२७१८२७
 -  -  -  -  - ½M1M/Ag R
1M/Ag S
1M/Au
 - 1T१८२६१८२६
 -  -  -  -  -  - 1M/Ag
1M/Au
 - 1T१८२५१८२५
 -  -  -  -  - ½M1M - 1T१८२४१८२४
 -  -  -  - ¼M½M1M/Ag
1M/Au
 - 1T१८२३१८२३
 -  -  -  -  -  - 1M -  - १८२२१८२२
 -  -  -  -  -  - 1M2M - १८२११८२१
 -  -  -  -  -  - 1M/Ag
1M/Au
 - 1T१८२०१८२०
 -  -  -  -  -  - 1M -  - १८१९१८१९
 -  -  -  -  -  - 1M -  - १८१८१८१८
 -  -  -  - ¼M/Ag
¼M/Au
½M/Ag
½M/Au
1M/Ag
1M/Au
2M1T१८१७१८१७
 -  -  -  - ¼M½M1M -  - १८१६१८१६
 -  -  -  - ¼M/Ag
¼M/Au
 - 1M2M1T१९४६१९४६
 - 1p -  -  -  - 1M - 1T१८१०१८१०
 -  -  -  -  -  - 1M/Ag
1M/Au
 -  - १८०९१८०९
 -  -  -  - ¼M/Ag
¼M/Au
 - 1M -  - १८०८१८०८
 -  -  -  -  -  - 1M - 1T१८०७१८०७
 -  -  -  - ¼M - 1M -  - १८०६१८०६
 -  -  -  -  - ½M/Ag
½M/Au
1M/Ag
1M/Au
 - 1T१८०५१८०५
 -  -  -  - ¼M½M1M/Ag R
1M/Ag S
1M/Au
2M1T१८०४१८०४
 -  -  - ⅛M/Ag
⅛M/Au
 - ½M1M/R
1M/S
2M1T/O
1T/V
१८०३१८०३
½p1p2p - ¼M/Ag
¼M/Au
½M/Ag
½M/Au
1M/Ag
1M/Au
2M1T१८०२१८०२
 -  -  -  -  -  - 1M2M - १८०११८०१
 -  -  -  -  -  - 1M -  - १८००१८००
 - 1p -  -  -  -  -  -  - १७९९१७९९
 - 1p2p -  -  -  -  -  - १७९८१७९८
 - 1p -  -  -  - 1M2M - १७९७१७९७
 - 1p2p -  -  - 1M2M - १७९६१७९६
 - 1p -  -  -  - 1M/Ag
1M/Au
 - 1T१७९४१७९४
 - 1p -  -  -  - 1M - 1T१७९३१७९३
 - 1p -  -  -  - 1M -  - १७९२१७९२
 - 1p2p -  -  - 1M/Ag
1M/Au
 - 1T१७९११७९१
 - 1p2p - ¼M½M1M -  - १७९०१७९०
 - 1p -  -  -  - 1M -  - १७८९१७८९
 - 1p2p - ¼M - 1M -  - १७८८१७८८
 - 1p/C
1p/D
1p/S N
1p/S T
2p⅛M/Ag
⅛M/Au
¼M/Ag
¼M/Au
½M1M - 1T१७८७१७८७
 -  - 2p -  -  - 1M - 1T१७८६१७८६
 -  -  -  -  -  - 1M -  - १७८५१७८५
 -  -  -  - ¼M - 1M2M - १७८२१७८२
 -  -  -  -  -  - 1M -  - १७८११७८१
 -  -  -  -  -  - 1M - 1T१७८०१७८०
 -  -  -  -  -  - 1M -  - १७७९१७७९
 -  -  -  -  -  - 1M - 1T१७७८१७७८
 -  -  -  - ¼M - 1M2M - १७७७१७७७
 -  -  -  - ¼M/Deva
¼M/Sura
½M1M -  - १७७६१७७६
 -  -  -  - ¼M/Deva
¼M/Sura
½M1M -  - १७७५१७७५
 -  -  -  -  -  - 1M - 1T१७७४१७७४
 -  -  -  - ¼M½M1M - 1T१७७३१७७३
 -  -  -  - ¼M/Sura
¼M/Trailokya
½M1M2M - १७७२१७७२
 -  -  -  -  - ½M1M2M - १७७११७७१
 -  -  -  - ¼M/Ag Deva
¼M/Ag Sura
¼M/Ag Trailokya
¼M/Au Deva
¼M/Au Trailokya
½M/Ag
½M/Au
1M2M - १७७०१७७०
 -  -  -  - ¼M/Ag Deva
¼M/Ag Sura
¼M/Ag Trailokya
¼M/Au Sura
¼M/Au Trailokya
½M/Ag
½M/Au
1M/Ag Rajendra
1M/Ag Surendra
1M/Au
2M1T१७६९१७६९
 -  -  -  -  -  - 1M/Ag
1M/Au
2M - १७६८१७६८
 -  -  -  - ¼M - 1M -  - १७६७१७६७
 -  -  -  - ¼M½M/Ag
½M/Au
1M/Ag
1M/Au
2M - १७६६१७६६
 -  -  -  -  - ½M1M -  - १७६५१७६५
 -  -  -  - ¼M/Ag
¼M/Au
½M/Ag
½M/Au
1M/Ag
1M/Au
2M - १७६४१७६४
 -  -  -  -  - ½M1M/←
1M/→
 -  - १७६२१७६२
 -  -  -  -  -  - 1M -  - १७६११७६१
 -  -  -  -  -  - 1M/Ag
1M/Au
 -  - १७६०१७६०
 -  -  -  - ¼M/Ag
¼M/Ag T
¼M/Au
½M1M -  - १७५९१७५९
 -  -  -  - ¼M½M1M/Ag
1M/Au
 -  - १७५८१७५८
 -  -  -  - ¼M½M/Ag
½M/Au S
½M/Au С
1M/Ag
1M/Au
2M/Ag
2M/Au
 - १७५७१७५७
 -  -  -  -  -  - 1M -  - १७५६१७५६
 -  -  -  - ¼M½M1M -  - १७५५१७५५
 -  -  -  -  -  - 1M -  - १७५४१७५४
 -  -  -  - ¼M
¼M/S
½M/Ag
½M/Au
1M2M - १७५३१७५३
 -  -  -  -  -  - 1M -  - १७५२१७५२
 -  -  -  -  -  - 1M -  - १७५११७५१
 -  -  -  -  -  - 1M -  - १७५०१७५०
 -  -  -  -  -  - 1M -  - १७४९१७४९
 -  -  -  -  -  - 1M -  - १७४८१७४८
 -  -  -  -  -  - 1M -  - १७४७१७४७
 -  -  -  - ¼M/Ag
¼M/Ag S
¼M/Ag T
¼M/Au
½M/Ag n
½M/Ag o
½M/Au
1M/Ag
1M/Au
2M - १७४६१७४६
 -  -  -  - ¼M - 1M -  - १७४५१७४५
 -  -  -  -  - ½M/Ag
½M/Au
1M2M - १७४४१७४४
 -  -  -  -  -  - 1M2M - १७४३१७४३
 -  -  -  -  -  - 1M2M - १७४२१७४२
 -  -  -  -  - ½M1M/Ag
1M/Au
2M - १७४११७४१
 -  -  -  -  -  - 1M
1M/↑
2M - १७४०१७४०
 -  -  -  -  -  - 1M -  - १७३९१७३९
 -  -  - ⅛M/Ag Shri
⅛M/Ag Umb
⅛M/Au
 - ½M1M/Ag
1M/Au
2M/Ag
2M/Au
 - १७३८१७३८
מערכת מטבעות: 1 מוהר = 50 פייסה
½p - ½ פייסה
1p - 1 פייסה
2p - 2 פייסה
⅛M - ⅛ מוהר
¼M - ¼ מוהר
½M - ½ מוהר
1M - 1 מוהר
2M - 2 מוהר
1T - 1 טולה
uCoin