+

מיאנמר > הרפובליקה של איגוד מיאנמר (1949 - 1952)

שנה2p1P2P4P8Pשנה
 - 1P2P -  - ၁၉၅၁၁၉၅၁
 - 1P2P4P8P၁၉၅၀၁၉၅၀
2p1P2P4P8P၁၉၄၉၁၉၄၉
מערכת מטבעות: 1 פה = 4 פיאה
2p - 2 פיאה
1P - 1 פה
2P - 2 פה
4P - 4 פה
8P - 8 פה
uCoin