+

מוזמביק > הרפובליקה של מוזמביק (1975 - 1979)

שנה
שנה1c2c5c10c20c50c$1$2½שנה
1c2c5c10c20c50c$1$2½1975
מערכת מטבעות: 1 מאטיקל = 100 סנטאבו
1c - 1 סנטימו
2c - 2 סנטימו
5c - 5 סנטימו
10c - 10 סנטימו
20c - 20 סנטימו
50c - 50 סנטימו
$1 - 1 מטיקל
$2½ - 2½ מטיקל
uCoin