+

מרוקו > סולטנות מרוקו (1882 - 1901)

סוגים
8
שנה¼f½f1f2f4f½D1D2½D5D10Dשנה
 -  -  -  -  - ½D -  - 5D - 13181318
 -  -  -  -  - ½D1D2½D5D - 13171317
 -  -  -  -  - ½D1D2½D5D - 13161316
 -  -  -  -  - ½D1D2½D5D - 13151315
 -  -  -  -  - ½D1D2½D5D - 13141314
 -  -  -  -  - ½D/✡
½D/I
1D/✡
1D/I
2½D/✡
2½D/I
5D/✡
5D/I
10D13131313
 -  -  -  -  - ½D/✡
½D/I
1D/✡
1D/I
2½D/✡
2½D/I
5D/✡
5D/I
 - 13121312
 -  -  -  -  - ½D1D2½D5D - 13111311
¼f½f1f2f4f½D1D2½D5D - 13101310
 -  -  -  -  - ½D1D2½D5D - 13091309
 -  -  -  -  - ½D1D2½D5D - 13081308
 -  - 1f2f4f -  -  -  -  - 13061306
 -  -  -  -  - ½D1D2½D5D10D12991299
מערכת מטבעות: 1 ריאל = 10 דרהם = 500 מזון = 800 פאלס
¼f - ¼ פאלוסה
½f - ½ פאלוסה
1f - 1 פאלוש
2f - 2 פאלוש
4f - 4 פאלוש
½D - ½ דירהם
1D - 1 דרהם
2½D - ½ 2 דירהם
5D - 5 דירהם
10D - 10 דירהם
uCoin