+

מרוקו > הפרוטקטוראט צרפתי (1921 - 1956)

סוגים
2
שנה25c50c1F2F5F10F20F50F100F200F500Fשנה
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 500F13761376
 -  -  -  -  -  -  -  - 100F200F - 13721372
 -  -  -  -  - 10F20F50F -  -  - 13711371
 -  - 1F2F5F -  -  -  -  -  - 13701370
 -  -  -  -  - 10F20F -  -  -  - 13661366
 -  -  -  - 5F -  -  -  -  -  - 13651365
 - 50c1F2F -  -  -  -  -  -  - 13641364
 -  -  -  - 5F10F20F -  -  -  - 13521352
 -  -  -  - 5F10F20F -  -  -  - 13471347
25c/⇜50c/⇜1F/⇜ -  -  -  -  -  -  -  - 1924
25c50c1F -  -  -  -  -  -  -  - 1921
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 סנטים
25c - 25 סנטים
50c - 50 סנטים
1F - 1 פרנק
2F - 2 פרנק
5F - 5 פרנק
10F - 10 פרנק
20F - 20 פרנק
50F - 50 פרנק
100F - 100 פרנק
200F - 200 פרנק
500F - 500 פרנק
uCoin