+

מונגוליה > מונגוליה (1925 - 2018)

שנה1m2m5m10m15m20m50m1₮20₮50₮100₮200₮שנה
 -  -  -  -  -  -  -  - 20₮50₮100₮200₮᠑᠙᠙᠔᠑᠙᠙᠔
1m2m5m10m15m20m50m -  -  -  -  - 1981
1m2m5m10m15m20m50m -  -  -  -  - 1980
1m2m5m10m15m20m50m -  -  -  -  - 1977
1m2m5m10m15m20m50m -  -  -  -  - 1970
1m2m5m10m15m20m -  -  -  -  -  - 1959
1m2m5m10m15m20m -  -  -  -  -  - 35OH35OH
1m2m5m10m15m20m -  -  -  -  -  - ᠒᠗᠒᠗
1m2m5m10m15m20m50m1₮ -  -  -  - ᠑᠕᠑᠕
מערכת מטבעות: 1 טוגריק = 100 מונגו
1m - 1 מונגו
2m - 2 מונגו
5m - 5 מונגו
10m - 10 מונגו
15m - 15 מונגו
20m - 20 מונגו
50m - 50 מונגוים
1₮ - 1 טוגריק
20₮ - 20 טוגריק
50₮ - 50 טוגריק
100₮ - 100 טוגריק
200₮ - 200 טוגריק
uCoin