+

מקסיקו > האימפריה המקסיקנית (1863 - 1867)

סוגים
15
שנה10¢50¢$1$20שנה
 -  -  -  - $1 - 1867
 - 10¢50¢$1$201866
 - 10¢ -  -  - 1865
10¢ -  -  - 1864
מערכת מטבעות: 1 פסו = 100 סנטאבו
 - 1 סנטאבו
 - 5 סנטאבו
10¢ - 10 סנטאבו
50¢ - 50 סנטאבו
$1 - 1 פסו
$20 - 20 פסו
uCoin