+

מאוריציוס > המלך ג'ורג VI (1937 - 1952)

סוגים
2
שנה10¢¼₨½₨1₨שנה
 - 10¢ -  -  - 1952
 -  -  -  - ¼₨½₨1₨1951
 -  -  -  - ¼₨½₨1₨1950
 -  -  -  -  - 1949
 - 10¢ -  -  - 1947
 -  - ¼₨½₨ - 1946
 -  -  -  - 1945
 -  -  -  - 1944
 -  -  -  -  - 1943
 -  -  -  -  -  - 1942
 -  -  -  - ¼₨ - 1₨1938
מערכת מטבעות: 1 רופיה = 100 סנט
 - 1 סנט
 - 2 סנט
 - 5 סנט
10¢ - 10 סנט
¼₨ - ¼ רופיה
½₨ - ½ רופיה
1₨ - 1 רופיה
uCoin