+

מאוריציוס > הרפובליקה של מאוריציוס (1987 - 2018)

שנה20¢½₨1₨5₨10₨שנה
 -  -  -  -  - 5₨ - 2018
 -  -  -  -  -  - 2017
 -  - 20¢½₨1₨ - 10₨2016
 -  -  - ½₨ -  -  - 2013
 - 20¢ - 1₨5₨ - 2012
 - 20¢½₨1₨5₨ - 2010
 -  -  - ½₨1₨5₨ - 2009
 -  -  -  - 1₨ -  - 2008
 - 20¢½₨1₨ -  - 2007
 - 20¢½₨1₨ -  - 2005
 - 20¢½₨1₨ -  - 2004
 - 20¢½₨ -  -  - 2003
 -  -  - ½₨1₨ -  - 2002
 -  - 20¢ -  -  -  - 2001
 -  -  -  -  -  - 10₨2000
 - 20¢½₨1₨ -  - 1999
 -  -  - ½₨1₨ - 10₨1997
 - 20¢ - 1₨ -  - 1996
 - 20¢ -  -  -  - 1995
 - 20¢ - 1₨ -  - 1994
 - 20¢ - 1₨ -  - 1993
 -  -  -  -  - 5₨ - 1992
 - 20¢½₨1₨5₨ - 1991
 - 20¢½₨1₨ -  - 1990
20¢½₨1₨5₨ - 1987
מערכת מטבעות: 1 רופיה = 100 סנט
 - 1 סנט
 - 5 סנט
20¢ - 20 סנט
½₨ - ½ רופיה
1₨ - 1 רופיה
5₨ - 5 רופיה
10₨ - 10 רופיה
uCoin