+

מאוריטניה > הרפובליקה האסלאמית של מאוריטניה (1973 - 2018)

שנה⅕UM1UM2UM5UM10UM20UM50UMשנה
 - 1UM2UM5UM10UM20UM - 2018
⅕UM1UM - 5UM10UM20UM - 2017
 -  -  -  -  - 20UM50UM2014
 -  -  - 5UM10UM -  - 2012
 -  -  -  -  - 20UM50UM2010
 - 1UM - 5UM10UM20UM - 2009
 -  -  - 5UM10UM20UM - 2005
 -  -  - 5UM10UM20UM - 2004
 - 1UM - 5UM10UM20UM - 2003
 -  -  - 5UM10UM20UM - 1999
 -  -  - 5UM10UM20UM - 1997
 - 1UM - 5UM10UM20UM - 1995
 - 1UM - 5UM10UM20UM - 1993
 -  -  -  - 10UM -  - 1991
 - 1UM - 5UM10UM20UM - 1990
 - 1UM - 5UM10UM20UM - 1987
 - 1UM -  -  -  -  - 1986
 -  -  - 5UM -  -  - 1984
 - 1UM -  - 10UM20UM - 1983
 - 1UM - 5UM10UM -  - 1981
 - 1UM - 5UM10UM20UM - 1974
⅕UM1UM - 5UM10UM20UM - 1973
⅕UM - ⅕ אוגיה
1UM - 1 אוגיה
2UM - 2 אוגיה  
5UM - 5 אוגיה
10UM - 10 אוגיה
20UM - 20 אוגיה
50UM - 50 אוגיה
uCoin