+

מלטה > רפובליקה מלטזית (1972 - 2007)

שנהערךשםKrause
2007450th Anniversary - Beginning of the Reign Jean Parisot de Valette (כסף 0.925, 28.28שנה) KM# 123
2006Sir Temi Zammit (כסף 0.925, 31.47שנה) KM# 138
1996משחקי הקיץ האולימפייםמשחקי הקיץ האולימפיים XXVI , אטלנטה 1996 (כסף 0.925, 31.47שנה) KM# 110
199550th Anniversary - United Nations (כסף 0.925, 28.28שנה) KM# 109
1994Sailing ship "Valletta" (כסף 0.925, 31.47שנה) KM# 108
19931994 FIFA World Cup (כסף 0.925, 31.47שנה) KM# 107
1993430th Anniversary - Defence of Christian Europe (כסף 0.925, 25שנה) KM# 104
1993430th Anniversary - Defence of Christian EuropeKM# 103
1990Entry of Malta to European Economic Community (כסף 0.925, 28.28שנה) KM# 91
1990Papal visit (כסף 0.925, 28.6שנה) KM# 90
198925th Anniversary - Independence (כסף 0.925, 17שנה) KM# 88
198820th Anniversary - Central Bank of Malta (כסף 0.925, 28.28שנה) KM# 87
1984FAO (כסף 0.925, 28.28שנה) KM# 64
1984Maritime History - Tigre, 1839 (כסף 0.925, 20שנה) KM# 68
1984United Nations Decade for Women (כסף 0.925, 28.28שנה) KM# 71
1983International Year of Disabled Persons (כסף 0.925, 28.28שנה) KM# 65
1981UNICEF (כסף 0.925, 28.28שנה) KM# 53
1981World Food Day (כסף 0.925, 11.31שנה) KM# 52
1979Evacuation of British Forces (כסף 0.925, 5.66שנה) KM# 51
1977Father and Two Children Sculpture (זהב 0.917, 31.96שנה) KM# 50
1977Mnara (זהב 0.917, 15.98שנה) KM# 49
1977First Gozo Coin (זהב 0.917, 8שנה) KM# 48
1977Windmill (כסף 0.925, 28.28שנה) KM# 47
1977Luigi Preziosi (כסף 0.925, 11.31שנה) KM# 46
1976Door Knocker (זהב 0.917, 15שנה) KM# 44
1976Storm Petrel (זהב 0.917, 6שנה) KM# 43
1976Swallowtail Butterfly (זהב 0.917, 3שנה) KM# 42
1976Fort Manoel Gate (כסף 0.987, 20שנה) KM# 41
197615th Anniversary - Death of Guze Ellul Mercer (כסף 0.987, 10שנה) KM# 40
1975Stone Balcony /boat/ (זהב 0.917, 15שנה) KM# 39
1975Stone Balcony /fishes/ (זהב 0.917, 15שנה) KM# 38
1975Freshwater Сrab /boat/ (זהב 0.917, 6שנה) KM# 37
1975Freshwater Сrab /fishes/ (זהב 0.917, 6שנה) KM# 36
1975Maltese Falcon /boat/ (זהב 0.917, 3שנה) KM# 35
1975Maltese Falcon /fishes/ (זהב 0.917, 3שנה) KM# 34
1975Saint Agatha's Tower (כסף 0.987, 20שנה) KM# 33
1975Alfonso Maria Galea (כסף 0.987, 10שנה) KM# 31
1974First Maltese Coin (זהב 0.917, 15שנה) KM# 28
1974Gozo Boat (זהב 0.917, 6שנה) KM# 27
1974Maltese Centaury (זהב 0.917, 3שנה) KM# 26
1974Cottonera Gate (כסף 0.987, 20שנה) KM# 25
1974Giovanni Francesco Abela (כסף 0.987, 10שנה) KM# 24
1973Auberge de Castille (זהב 0.917, 15שנה) KM# 23
1973Dolphins Fountain (זהב 0.917, 6שנה) KM# 22
1973Watchtower (זהב 0.917, 3שנה) KM# 21
1973Mdina Gate (כסף 0.987, 20שנה) KM# 20
1973Themistocles Zammit (כסף 0.987, 10שנה) KM# 19
1972Neptune (זהב 0.917, 30שנה) KM# 18
1972Blue Rock Thrush (זהב 0.917, 12שנה) KM# 17
1972Kenus (זהב 0.917, 6שנה) KM# 16
1972Map of Malta (זהב 0.917, 3שנה) KM# 15
1972Fort St. Angelo (כסף 0.987, 20שנה) KM# 14
1972Manwel Dimech (כסף 0.987, 10שנה) KM# 13
מערכת מטבעות: 1 לירה = 100 סנט = 1000 מיל
1Lm - 1 לירה
2Lm - 2 לירות
4Lm - 4 לירות
5Lm - 5 לירות
10Lm - 10 לירות
20Lm - 20 לירות
25Lm - 25 לירות
50Lm - 50 לירות
100Lm - 100 לירות
uCoin