+

האיים המלדיביים > הרפובליקה המלדיביים (1960 - 2017)

סוגים
4
שנה1l2l5l10l25l50lRf1Rf2שנה
 -  -  -  -  -  -  - Rf2١٤٣٨١٤٣٨
1l - 5l10l -  - Rf1 - ١٤٣٣١٤٣٣
 -  -  -  - 25l50l -  - ١٤٢٩١٤٢٩
 -  -  - 10l -  - Rf1Rf2١٤٢٨١٤٢٨
1l -  -  -  -  -  -  - ١٤٢٣١٤٢٣
 -  -  - 10l -  -  -  - ١٤٢٢١٤٢٢
 -  -  -  - 25l - Rf1 - ١٤١٦١٤١٦
 -  -  -  -  - 50l - Rf2١٤١٥١٤١٥
 -  - 5l - 25l50lRf1 - ١٤١٠١٤١٠
1l - 5l10l25l50lRf1 - ١٤٠٤١٤٠٤
 -  -  -  -  -  - Rf1 - ١٤٠٢١٤٠٢
1l2l5l10l25l50l -  - ١٣٩٩١٣٩٩
1l2l5l/Al
5l/NiBr
 -  -  -  -  - ١٣٩٠١٣٩٠
1l2l5l/Br
5l/NiBr
10l/Al
10l/NiBr
25l50l -  - ١٣٨٠١٣٨٠
מערכת מטבעות: 1 רופיה = 100 לארי
1l - 1 לארי
2l - 2 לארי
5l - 5 לארי
10l - 10 לארי
25l - 25 לארי
50l - 50 לארי
Rf1 - 1 רופיה
Rf2 - 2 רופיה
uCoin