+

מליה > המלך ג'ורג VI (1939 - 1950)

סוגים
4
שנה½c1c5c10c20cשנה
 -  - 5c10c20c1950
 -  -  - 10c - 1949
 -  - 5c10c20c1948
 - 1c5c10c20c1945
 - 1c5c10c20c1943
 - 1c5c10c - 1941
½c1c -  -  - 1940
 - 1c5c10c20c1939
מערכת מטבעות: 1 דולר = 100 סנט
½c - ½ סנט
1c - 1 סנט
5c - 5 סנט
10c - 10 סנט
20c - 20 סנט
uCoin