+

מלאווי > קוואצ'ה מלאווי (1971 - 2016)

סט מטבעות
×
שנה1t2t5t10t20t50t1K5K10Kשנה
 -  -  -  -  -  -  - 5K10K2016
 -  -  -  -  -  -  - 5K10K2015
 -  -  -  -  -  - 1K5K10K2013
 -  -  -  -  -  - 1K5K10K2012
 -  -  -  -  -  -  - 5K10K2006
 -  -  -  -  - 50t/new
50t/old
1K -  - 2004
1t2t5t10t20t50t1K -  - 2003
 -  -  -  - 20t50t1K -  - 1996
1t/Br
1t/St
2t/Br
2t/St
5t/new
5t/old
10t -  -  -  -  - 1995
1t2t5t - 20t50t -  -  - 1994
 -  -  -  -  -  - 1K -  - 1992
1t2t5t -  -  -  -  -  - 1991
1t2t5t10t/CuNi
10t/St
20t -  -  -  - 1989
1t2t -  -  -  -  -  -  - 1987
 -  -  -  -  - 50t -  -  - 1986
1t2t5t10t20t -  -  -  - 1985
1t2t -  -  -  -  -  -  - 1984
1t2t -  -  -  -  -  -  - 1982
1t2t -  -  -  -  -  -  - 1979
1t2t -  -  -  -  -  -  - 1977
1t2t -  -  -  -  -  -  - 1975
1t2t -  -  -  -  -  -  - 1974
1t2t -  -  -  -  -  -  - 1973
1t2t5t10t20t - 1K -  - 1971
מערכת מטבעות: 1 קוואצ'ה = 100 טאמבאלה
1t - 1 טאמבאלה
2t - 2 טאמבאלה
5t - 5 טאמבאלה
10t - 10 טאמבאלה
20t - 20 טאמבאלה
50t - 50 טאמבאלה
1K - 1 קוואצ'ה
5K - 5 קוואצ'ה
10K - 10 קוואצ'ה
uCoin