+

מקאו > אזור מנהלי מיוחד (1992 - 2015)

שנה10a20a50a1$2$5$10$שנה
10a -  - 1$ - 5$ - 2010
10a -  - 1$ - 5$ - 2007
10a -  - 1$ - 5$ - 2005
 -  -  - 1$ - 5$ - 2003
10a20a - 1$2$ -  - 1998
 -  -  -  -  -  - 10$1997
10a20a50a -  -  -  - 1993
 -  -  - 1$ - 5$ - 1992
מערכת מטבעות: 1 פאטאקה = 100 אבו
10a - 10 אבו
20a - 20 אבו
50a - 50 אבו
1$ - 1 פאטאקה
2$ - 2 פאטאקה
5$ - 5 פאטאקה
10$ - 10 פאטאקה
uCoin