+

לומברדיה - ונציה > ממלכת לומברדו-ונציאן (1815 - 1866)

סוגים
162
סט מטבעות
×
שנה1c5/10s3c5c1s10c15c₤¼₤½₤1½Sc1Sc½S1Sשנה
 - 5/10s -  - 1s -  -  -  -  -  -  -  -  - 1862
 -  -  -  -  -  -  -  -  - ₤1 -  -  -  - 1858
 -  -  -  -  -  -  -  -  - ₤1 -  - ½S1S1856
 -  -  -  -  -  -  -  - ₤½₤1 -  - ½S1S1855
 -  -  -  -  -  -  -  - ₤½₤1 -  - ½S1S1854
 -  -  -  -  -  -  -  -  - ₤1½Sc1Sc - 1S1853
1c/⌀15
1c/⌀18
 - 3c/⌀19
3c/⌀22
5c - 10c15c -  - ₤1 -  -  -  - 1852
1c - 3c5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1850
1c - 3c5c - 10c -  -  -  -  -  - ½S - 1849
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½S - 1848
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½S1S1847
1c - 3c5c -  -  -  -  -  - ½Sc1Sc½S1S1846
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½Sc1Sc½S1S1845
 -  -  -  -  -  -  - ₤¼₤½₤1½Sc1Sc½S1S1844
1c - 3c5c -  -  - ₤¼₤½₤1½Sc1Sc½S1S1843
 -  -  -  -  -  -  - ₤¼₤½₤1½Sc1Sc½S1S1842
 -  -  -  -  -  -  - ₤¼₤½₤1½Sc1Sc½S1S1841
 -  -  -  -  -  -  - ₤¼₤½₤1½Sc1Sc½S1S1840
1c - 3c5c -  -  - ₤¼₤½₤1½Sc1Sc½S1S1839
 -  -  -  -  -  -  - ₤¼₤½₤1½Sc1Sc½S1S1838
 -  -  -  -  -  -  - ₤¼₤½₤1½Sc1Sc½S1S1837
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½Sc - ½S1S1835
1c - 3c5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1834
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sc -  - 1832
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sc½S1S1831
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sc - 1S1830
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sc - 1S1829
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sc - 1S1828
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½Sc1Sc - 1S1827
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½Sc1Sc -  - 1826
 -  -  -  -  -  -  -  -  - ₤1½Sc1Sc -  - 1825
 -  -  -  -  -  -  - ₤¼₤½₤1½Sc1Sc -  - 1824
 -  -  - 5c -  -  - ₤¼₤½₤1½Sc1Sc½S1S1823
1c - 3c5c -  -  - ₤¼₤½₤1½Sc1Sc½S1S1822
מערכת מטבעות: 1 לירה = 100 צ'נטזומו
1c - 1 ז'אנטזימו
3c - 3 ז'אנטזימו
5c - 5 ז'אנטזימו
10c - 10 ז'אנטזימו
15c - 15 ז'אנטזימו
5/10s - 5/10 סולדו
1s - 1 סולדו
₤¼ - ¼ לירות
₤½ - ½ לירות
₤1 - 1 לירה
½Sc - ½ סקודו
1Sc - 1 סקודו
½S - ½ סופרנו
1S - 1 סופרנו
uCoin