+

ליפה > נסיכות ליפה (1789 - 1866)

שנה1h1pf1½pf2pf3pf1m½gr1mgr1gr1/12Th2½gr1VTh2Thשנה
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1VTh - 1866
 -  -  -  -  -  -  -  - 1gr - 2½gr1VTh - 1860
 - 1pf -  - 3pf -  -  -  -  -  -  -  - 1858
 - 1pf -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1851
 - 1pf -  - 3pf - ½gr - 1gr - 2½gr -  - 1847
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2Th1843
1h1pf -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1840
1h1pf -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1836
1h -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1835
1h -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1833
 - 1pf -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1830
 - 1pf -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1829
1h1pf -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1828
1h -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1826
1h1pf1½pf -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1825
 - 1pf1½pf -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1824
 -  - 1½pf -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1823
1h -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1822
1h1pf1½pf -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1821
1h -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1816
1h -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1814
1h -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1812
1h -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1809
 -  -  -  -  -  -  - 1mgr -  -  -  -  - 1804
 -  -  -  -  -  -  - 1mgr -  -  -  -  - 1803
1h1pf - 2pf -  -  - 1mgr -  -  -  -  - 1802
 -  -  -  -  - 1m -  -  -  -  -  -  - 1799
1h -  -  -  - 1m -  -  -  -  -  -  - 1798
 -  -  -  -  - 1m -  -  -  -  -  -  - 1797
 -  -  -  -  - 1m -  -  -  -  -  -  - 1796
 -  -  -  -  - 1m - 1mgr -  -  -  -  - 1795
 -  -  -  -  - 1m - 1mgr -  -  -  -  - 1794
 -  -  -  -  - 1m - 1mgr -  -  -  -  - 1793
 -  -  -  -  - 1m - 1mgr -  -  -  -  - 1792
1h1pf -  -  - 1m - 1mgr -  -  -  -  - 1791
 -  -  -  -  -  -  - 1mgr - 1/12Th -  -  - 1790
 -  -  -  -  - 1m - 1mgr - 1/12Th -  -  - 1789
מערכת מטבעות: 1 תאלר = 288 פפניג
1h - 1 הלר
1pf - 1 פפניג
1½pf - 1½ פניג
2pf - 2 פפניג
3pf - פפניג
1m - מאט'
1mgr - 1 מרינגרוש
½gr - ½ גרוש כסף
1gr - 1 גרוש כסף
2½gr - 2½ גרוש כסף
1/12Th - 1/12 טלר
1VTh - 1 טלר איגוד
2Th - 2 טאלר
uCoin