+

ליכטנשטיין > קרונה (1898 - 1923)

שנה1Kr2Kr5Kr10Kr20Krשנה
1Kr2Kr5Kr -  - 1915
 - 2Kr -  -  - 1912
1Kr - 5Kr -  - 1910
1Kr - 5Kr -  - 1904
1Kr - 5Kr10Kr - 1900
 -  -  -  - 20Kr1898
1Kr - 1 כתר
2Kr - 2 כתר
5Kr - 5 כתר
10Kr - 10 כתר
20Kr - 20 כתר
uCoin