+

לבנון > רפובליקה לבנונית (1995 - 2018)

סט מטבעות
×
שנה25L£50L£100L£250L£500L£שנה
 -  -  - 250L£ - ٢٠١٨٢٠١٨
 -  -  -  - 500L£٢٠١٧٢٠١٧
 -  -  - 250L£ - ٢٠١٤٢٠١٤
 -  -  - 250L£/L
250L£
500L£٢٠١٢٢٠١٢
 -  - 100L£250L£500L£٢٠٠٩٢٠٠٩
 - 50L£100L£250L£500L£٢٠٠٦٢٠٠٦
 -  - 100L£250L£500L£٢٠٠٣٢٠٠٣
25L£ -  -  -  - ٢٠٠٢٢٠٠٢
 -  - 100L£250L£500L£٢٠٠٠٢٠٠٠
 - 50L£100L£250L£500L£١٩٩٦١٩٩٦
 -  - 100L£250L£500L£١٩٩٥١٩٩٥
מערכת מטבעות: 1 ליבר (פאונד) = 100 פיאסטר
25L£ - 25 ליבר
50L£ - 50 ליבר
100L£ - 100 ליבר
250L£ - 250 ליבר
500L£ - 500 ליבר
uCoin