+

לבנון > רפובליקה לבנונית (1952 - 1994)

שנה1pt2½pt5pt10pt25pt50pt1L£שנה
 -  -  -  -  -  - 1L£1986
 -  -  -  -  -  - 1L£1981
 -  -  -  - 25pt50pt1L£1980
 -  -  -  -  - 50pt - 1978
 -  -  -  -  -  - 1L£1977
 -  - 5pt10pt25pt50pt1L£1975
 -  - 5pt10pt25pt -  - 1972
 -  -  -  -  - 50pt - 1971
 -  - 5pt10pt25pt50pt - 1970
 -  - 5pt10pt25pt50pt - 1969
 -  - 5pt10pt25pt50pt - 1968
 -  - 5pt10pt25pt -  - 1961
1pt2½pt5pt10pt/a
10pt/c
 -  -  - 1955
 -  - 5pt -  -  -  - 1954
 -  - 5pt10pt25pt50pt - 1952
מערכת מטבעות: 1 ליבר (פאונד) = 100 פיאסטר
1pt - 1 פיאסטר
2½pt - 2½ פיאסטר
5pt - 5 פיאסטר
10pt - 10 פיאסטר
25pt - 25 פיאסטר
50pt - 50 פיאסטר
1L£ - 1 ליבר
uCoin