+

ירדן > הממלכה ההאשמית של ירדן (1949 - 1991)

סט מטבעות
×
שנה1f5f10f20f25f50f100f¼Dשנה
 -  -  -  - 25f50f100f - ١٩٩١١٩٩١
 -  - 10f -  - 50f100f - ١٩٨٩١٩٨٩
1f5f10f - 25f50f100f¼D١٩٨٥١٩٨٥
1f - 10f - 25f50f100f - ١٩٨٤١٩٨٤
 -  -  -  - 25f50f100f¼D١٩٨١١٩٨١
1f5f10f - 25f50f100f¼D١٩٧٨١٩٧٨
 -  -  -  - 25f50f100f - ١٩٧٧١٩٧٧
 - 5f10f - 25f50f100f¼D١٩٧٥١٩٧٥
 - 5f10f - 25f50f - ¼D١٩٧٤١٩٧٤
 - 5f10f -  -  -  -  - ١٩٧٢١٩٧٢
 - 5f10f - 25f50f - ¼D١٩٧٠١٩٧٠
1f5f10f - 25f50f100f - ١٩٦٨١٩٦٨
 - 5f10f -  -  -  -  - ١٩٦٧١٩٦٧
1f5f10f20f - 50f100f - ١٩٦٥١٩٦٥
1f5f10f20f - 50f100f - ١٩٦٤١٩٦٤
1f -  -  -  -  -  -  - ١٩٦٣١٩٦٣
 - 5f10f -  - 50f100f - ١٩٦٢١٩٦٢
1f5f10f -  -  -  -  - ١٩٦٠١٩٦٠
1f5f10f -  - 50f100f - ١٩٥٥١٩٥٥
1f/fil
1f/fils
5f10f20f - 50f100f - ١٩٤٩١٩٤٩
מערכת מטבעות: 1 דינר = 1 פילס
1f - 1 פילס
5f - 5 פילס
10f - 10 פילס
20f - 20 פילס
25f - 25 פילס
50f - 50 פילס
100f - 100 פילס
¼D - ¼ דינר
uCoin