+

יפן > הירוהיטו (סיווה) (1950 - 1989)

שנה¥1¥5¥10¥50¥100¥500שנה
¥1¥5¥10 -  - ¥500昭和六十四年昭和六十四年
¥1¥5¥10¥50¥100¥500昭和六十三年昭和六十三年
¥1¥5¥10¥50¥100¥500昭和六十二年昭和六十二年
¥1¥5¥10¥50¥100¥500昭和六十一年昭和六十一年
¥1¥5¥10¥50¥100¥500昭和六十年昭和六十年
¥1¥5¥10¥50¥100¥500昭和五十九年昭和五十九年
¥1¥5¥10¥50¥100¥500昭和五十八年昭和五十八年
¥1¥5¥10¥50¥100¥500昭和五十七年昭和五十七年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和五十六年昭和五十六年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和五十五年昭和五十五年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和五十四年昭和五十四年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和五十三年昭和五十三年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和五十二年昭和五十二年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和五十一年昭和五十一年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和五十年昭和五十年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和四十九年昭和四十九年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和四十八年昭和四十八年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和四十七年昭和四十七年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和四十六年昭和四十六年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和四十五年昭和四十五年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和四十四年昭和四十四年
 - ¥5¥10¥50¥100 - 昭和四十三年昭和四十三年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和四十二年昭和四十二年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和四十一年昭和四十一年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和四十年昭和四十年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和三十九年昭和三十九年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和三十八年昭和三十八年
¥1¥5¥10¥50 -  - 昭和三十七年昭和三十七年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和三十六年昭和三十六年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和三十五年昭和三十五年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和三十四年昭和三十四年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和三十三年昭和三十三年
¥1¥5¥10¥50¥100 - 昭和三十二年昭和三十二年
¥1 -  - ¥50 -  - 昭和三十一年昭和三十一年
¥1 - ¥10¥50 -  - 昭和三十年昭和三十年
 -  - ¥10 -  -  - 昭和二十九年昭和二十九年
 - ¥5¥10 -  -  - 昭和二十八年昭和二十八年
 - ¥5¥10 -  -  - 昭和二十七年昭和二十七年
 - ¥5¥10 -  -  - 昭和二十六年昭和二十六年
 - ¥5 -  -  -  - 昭和二十五年昭和二十五年
 - ¥5 -  -  -  - 昭和二十四年昭和二十四年
מערכת מטבעות: 1 ין = 100 סאן
¥1 - 1 ין
¥5 - 5 ין
¥10 - 10 ין
¥50 - 50 ין
¥100 - 100 ין
¥500 - 500 ין
uCoin