+

איטליה > ממלכת נפוליאון האיטלקית (1807 - 1814)

סוגים
114
שנה1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤שנה
 -  -  -  - 5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1814
1c3c1s10c5s10s - 1₤2₤5₤20₤40₤1813
1c3c1s10c5s10s - 1₤2₤5₤20₤40₤1812
1c3c1s10c5s10s - 1₤2₤5₤20₤40₤1811
1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1810
1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1809
1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1808
1c3c1s -  -  -  -  - 2₤5₤ - 40₤1807
מערכת מטבעות: 1 לירה= = 20 סולדו = 100 צ'נטזימי
1c - 1 ז'אנטזימו
3c - 3 ז'אנטזימו
10c - 10 ז'אנטזימו
1s - 1 סולדו
5s - 5 סולדו
10s - 10 סולדו
15s - 15 סולדו
1₤ - 1 לירה
2₤ - 2 לירות
5₤ - 5 לירות
20₤ - 20 לירות
40₤ - 40 לירות
uCoin