+

איטליה > הרפובליקה האיטלקית (1946 - 2001)

סט מטבעות
×
שנה1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤200₤500₤1000₤שנה
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤200₤500₤/Ag
500₤
1000₤2001
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤200₤500₤/Ag
500₤
1000₤2000
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤ - 500₤1000₤1999
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤200₤500₤1000₤1998
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤ - 500₤1000₤/GDR
1000₤
1997
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤ - 500₤ - 1996
1₤2₤5₤10₤20₤50₤ - 200₤500₤/Ag
500₤
 - 1995
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤ - 500₤ - 1994
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤ - 500₤ - 1993
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤ - 500₤/Ag
500₤
 - 1992
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤200₤500₤/Ag
500₤
 - 1991
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤ - 500₤/Ag
500₤
 - 1990
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤ - 500₤/Ag
500₤
 - 1989
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤200₤500₤/Ag
500₤
 - 1988
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤200₤500₤/Ag
500₤
 - 1987
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤200₤500₤/Ag
500₤
 - 1986
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤200₤500₤/Ag
500₤
 - 1985
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤200₤500₤/Ag
500₤
 - 1984
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤200₤500₤/Ag
500₤
 - 1983
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤200₤500₤/Ag
500₤
 - 1982
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤200₤500₤ - 1981
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤200₤500₤ - 1980
 -  - 5₤10₤20₤50₤100₤200₤ -  - 1979
 -  - 5₤10₤20₤50₤100₤200₤ -  - 1978
 -  - 5₤10₤20₤50₤100₤200₤ -  - 1977
 -  - 5₤10₤20₤50₤100₤ -  -  - 1976
 -  - 5₤10₤20₤50₤100₤ -  -  - 1975
 -  - 5₤10₤20₤50₤100₤ -  -  - 1974
 -  - 5₤10₤20₤50₤100₤ -  -  - 1973
 -  - 5₤10₤20₤50₤100₤ -  -  - 1972
 -  - 5₤10₤20₤50₤100₤ -  -  - 1971
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤ - 500₤ - 1970
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤ - 500₤ - 1969
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤ - 500₤ - 1968
 -  - 5₤10₤ - 50₤100₤ - 500₤ - 1967
 -  - 5₤10₤ - 50₤100₤ - 500₤ - 1966
 -  -  - 10₤ - 50₤100₤ - 500₤ - 1965
 -  -  -  -  - 50₤100₤ - 500₤ - 1964
 -  -  -  -  - 50₤100₤ -  -  - 1963
 -  -  -  -  - 50₤100₤ -  -  - 1962
 -  -  -  -  - 50₤100₤ - 500₤ - 1961
 -  -  -  -  - 50₤100₤ - 500₤ - 1960
1₤2₤ -  - 20₤50₤100₤ - 500₤ - 1959
1₤2₤ -  - 20₤50₤100₤ - 500₤ - 1958
1₤2₤ -  - 20₤50₤100₤ -  -  - 1957
1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤ -  -  - 1956
1₤2₤5₤10₤ - 50₤100₤ -  -  - 1955
1₤2₤5₤10₤ - 50₤ -  -  -  - 1954
1₤2₤5₤10₤ -  -  -  -  -  - 1953
1₤ - 5₤10₤ -  -  -  -  -  - 1952
1₤ - 5₤10₤ -  -  -  -  -  - 1951
1₤2₤5₤10₤ -  -  -  -  -  - 1950
1₤2₤5₤10₤ -  -  -  -  -  - 1949
1₤2₤5₤10₤ -  -  -  -  -  - 1948
1₤2₤5₤10₤ -  -  -  -  -  - 1947
1₤2₤5₤10₤ -  -  -  -  -  - 1946
מערכת מטבעות: 1 לירה = 100 צ'נטזומו
1₤ - 1 לירה
2₤ - 2 לירות
5₤ - 5 לירות
10₤ - 10 לירות
20₤ - 20 לירות
50₤ - 50 לירות
100₤ - 100 לירות
200₤ - 200 לירות
500₤ - 500 לירות
1000₤ - 1000 לירות
uCoin