+

איטליה > המלך ויקטור עמנואל II (1861 - 1878)

סוגים
73
שנה1c2c5c10c20c50c1₤2₤5₤10₤20₤שנה
 -  -  -  -  -  -  -  - 5₤ - 20₤1878
 -  -  -  -  -  -  -  - 5₤ - 20₤1877
 -  -  -  -  -  -  -  - 5₤ - 20₤1876
 -  -  -  -  -  -  -  - 5₤ - 20₤1875
 -  -  -  -  -  -  -  - 5₤ - 20₤1874
 -  -  -  -  -  -  -  - 5₤ - 20₤1873
 -  -  -  -  -  -  -  - 5₤ - 20₤1872
 -  -  -  -  -  -  -  - 5₤ - 20₤1871
 -  -  -  -  -  -  -  - 5₤ - 20₤1870
 -  -  -  -  -  -  -  - 5₤ - 20₤1869
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20₤1868
1c2c5c10c20c50c1₤ -  -  - 20₤1867
 -  -  - 10c - 50c -  - 5₤ - 20₤1866
 -  -  -  -  -  -  -  - 5₤/Ag
5₤/Au
10₤20₤1865
 -  -  -  -  -  -  -  - 5₤ - 20₤1864
 -  -  - 10c20c50c/new
50c/old
1₤/new
1₤/old
2₤/new
2₤/old
5₤10₤20₤1863
1c2c5c10c - 50c1₤2₤5₤10₤20₤1862
1c2c5c -  - 50c1₤ - 5₤ - 20₤1861
מערכת מטבעות: 1 לירה = 100 צ'נטזומו
1c - 1 ז'אנטזימו
2c - 2 ז'אנטזימו
5c - 5 ז'אנטזימו
10c - 10 ז'אנטזימו
20c - 20 ז'אנטזימו
50c - 50 ז'אנטזימו
1₤ - 1 לירה
2₤ - 2 לירות
5₤ - 5 לירות
10₤ - 10 לירות
20₤ - 20 לירות
uCoin