+

איטליה > המלך ויטוריו אמנואלה III (1900 - 1946)

סוגים
32
שנה1c2c5c10c20c25c50c1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤שנה
 -  - 5c10c20c - 50c1₤2₤ -  -  -  -  - 1943
 -  - 5c10c20c/⊂R
20c/⊂S
 - 50c1₤2₤ -  -  -  -  - 1942
 -  - 5c10c20c - 50c1₤2₤ -  -  -  -  - 1941
 -  - 5c10c20c/⊂R
20c/⊄R
20c/⊂S
 - 50c/⊂
50c/⊄
1₤/⊂
1₤/⊄
2₤/⊂
2₤/⊄
 -  -  -  -  - 1940
 -  - 5c/Br
5c/Cu
10c/Br
10c/Cu
20c/⊂R
20c/⊄R
20c/⊂S
20c/⊄S
 - 50c/⊂
50c/⊄
1₤/⊂
1₤/⊄
2₤/⊂
2₤/⊄
 -  -  -  -  - 1939
 -  - 5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1938
 -  - 5c/n
5c/o
10c/n
10c/o
 -  -  -  -  - 5₤ -  -  -  - 1937
 -  - 5c/n
5c/o
10c/n
10c/o
20c - 50c1₤2₤5₤10₤20₤50₤100₤1936
 -  - 5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1935
 -  - 5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1934
 -  - 5c10c -  -  -  -  -  -  -  - 50₤100₤1933
 -  - 5c10c -  -  -  -  -  -  -  - 50₤100₤1932
 -  - 5c10c -  -  -  -  -  -  -  - 50₤100₤1931
 -  - 5c10c -  -  -  -  - 5₤10₤ -  -  - 1930
 -  - 5c10c -  -  -  -  - 5₤10₤ -  -  - 1929
 -  - 5c10c -  -  - 1₤ - 5₤10₤20₤ -  - 1928
 -  - 5c10c -  -  -  - 2₤5₤10₤20₤ -  - 1927
 -  - 5c10c -  -  -  - 2₤5₤10₤ -  -  - 1926
 -  - 5c10c -  - 50c - 2₤ -  -  -  -  - 1925
 -  - 5c10c -  - 50c1₤2₤ -  -  -  -  - 1924
 -  - 5c10c -  -  - 1₤2₤ -  -  -  -  - 1923
 -  - 5c10c20c -  - 1₤ -  -  -  -  -  - 1922
 -  - 5c10c20c - 50c -  -  -  -  -  -  - 1921
 -  - 5c10c20c/n
20c/o
 - 50c -  -  -  -  -  -  - 1920
 -  - 5c10c20c/n
20c/o
 - 50c -  -  -  -  -  -  - 1919
1c - 5c - 20c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1918
1c2c -  -  -  -  - 1₤2₤ -  -  -  -  - 1917
1c2c -  -  -  -  - 1₤2₤ -  -  -  -  - 1916
1c2c5c -  -  -  - 1₤2₤ -  -  -  -  - 1915
1c2c -  - 20c -  -  - 2₤5₤ -  -  -  - 1914
1c - 5c - 20c -  - 1₤ -  -  -  -  -  - 1913
1c2c5c - 20c -  - 1₤2₤ -  - 20₤50₤100₤1912
1c2c -  - 20c -  -  - 2₤ -  -  -  -  - 1911
1c2c -  - 20c -  - 1₤2₤ -  - 20₤50₤100₤1910
1c2c5c - 20c -  - 1₤ -  -  -  -  -  - 1909
1c/n
1c/o
2c/n
2c/o
5c - 20c -  - 1₤2₤ -  -  -  -  - 1908
 - 2c -  -  -  -  - 1₤2₤ -  -  -  -  - 1907
 - 2c -  -  -  -  - 1₤2₤ -  -  -  -  - 1906
1c2c -  -  -  -  - 1₤2₤ -  -  -  -  - 1905
1c -  -  -  -  -  -  - 2₤ -  -  -  -  - 1904
1c2c -  -  - 25c -  - 2₤ -  -  -  -  - 1903
1c -  -  -  - 25c - 1₤2₤ -  -  -  -  - 1902
 -  -  -  -  -  -  - 1₤2₤5₤ -  -  -  - 1901
מערכת מטבעות: 1 לירה = 100 צ'נטזומו
1c - 1 ז'אנטזימו
2c - 2 ז'אנטזימו
5c - 5 ז'אנטזימו
10c - 10 ז'אנטזימו
20c - 20 ז'אנטזימו
25c - 25 ז'אנטזימו
50c - 50 ז'אנטזימו
1₤ - 1 לירה
2₤ - 2 לירות
5₤ - 5 לירות
10₤ - 10 לירות
20₤ - 20 לירות
50₤ - 50 לירות
100₤ - 100 לירות
uCoin