+

אריתריאה האיטלקית > מושבה איטלקית (1890 - 1918)

שנה50c1₤2₤5₤שנה
 -  -  - 5₤1918
 - 1₤2₤5₤1896
 - 1₤ - 5₤1891
50c1₤2₤ - 1890
מערכת מטבעות: 1 לירה = 100 צ'נטזומו
50c - 50 ז'אנטזימו
1₤ - 1 לירה
2₤ - 2 לירות
5₤ - 5 לירות
uCoin