+

ישראל > ישראל (1948 - 1959)

סוגים
19
שנה1pt5pt10pt25m25pt50pt100pt250pt500ptשנה
 -  - 10pt/Al
10pt/Cu
 -  -  -  -  -  - ז"ישתז"ישת
 -  -  -  -  -  - 100pt -  - ו"טשתו"טשת
 -  -  -  - 25pt50pt/CuNi
50pt/St
100pt -  - ד"ישתד"ישת
 -  - 10pt -  -  -  -  -  - ב"ישתב"ישת
1pt5pt10pt25m25pt50pt100pt250pt/Ag
250pt/CuNi
500ptט"שתט"שת
 -  -  - 25m -  -  -  -  - ח"שתח"שת
מערכת מטבעות: 1 לירה = 1000 פרוטות
1pt - 1 פרוטה
5pt - 5 פרוטה
10pt - 10 פרוטה
25m - 25 מיל
25pt - 25 פרוטה
50pt - 50 פרוטה
100pt - 100 פרוטה
250pt - 250 פרוטה
500pt - 500 פרוטה
uCoin