+

ישראל > ישראל (1980 - 1985)

סט מטבעות
×
שנה1a5a10a½שש110ש50ש100ששנה
 -  -  -  - ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש/✡
10ש
50ש/✡
50ש
100ש/✡
100ש
ה"משתהה"משתה
1a5a/✡
5a
10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש/✡
10ש
50ש100שד"משתהד"משתה
1a5a10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש/✡
10ש
 -  - ג"משתהג"משתה
1a/✡
1a
5a/✡
5a
10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש -  - ב"משתהב"משתה
1a/✡
1a
5a/✡
5a
10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
 -  -  -  - א"משתא"משת
1a5a10a½ש -  -  -  -  - ם"שתם"שת
מערכת מטבעות: 1 שקל = 100 אגרות חדשות
1a - 1 אגורה חדשה
5a - 5 אגורות חדשות
10a - 10 אגורות חדשות
½ש - ½ שקל
ש1 - 1 שקל
 - 5 שקלים
10ש - 10 שקלים
50ש - 50 שקלים
100ש - 100 שקלים
uCoin