+

עיראק > ממלכת עיראק (1931 - 1958)

סוגים
3
שנה1f2f4f10f20f50f100f1Rשנה
 -  -  -  - 20f50f100f - ١٣٧٤١٣٧٤
1f2f4f10f20f50f100f - ١٣٧٢١٣٧٢
 -  - 4f10f -  -  -  - ١٣٦٢١٣٦٢
 -  - 4f -  -  -  -  - ١٣٥٨١٣٥٨
1f - 4f/Br
4f/Ni
10f/Br
10f/Ni
20f50f -  - ١٣٥٧١٣٥٧
 -  -  - 10f - 50f -  - ١٣٥٦١٣٥٦
1f -  -  -  -  -  -  - ١٣٥٥١٣٥٥
1f2f4f10f20f50f -  - ١٣٥٢١٣٥٢
 -  -  -  -  -  -  - 1R١٣٥١١٣٥١
1f2f4f10f20f50f -  - ١٣٥٠١٣٥٠
מערכת מטבעות: 1 דינר = 1 פילס
1f - 1 פילס
2f - 2 פילס
4f - 4 פילס
10f - 10 פילס
20f - 20 פילס
50f - 50 פילס
100f - 100 פילס
1R - 1 רייאל
uCoin