+

איראן > השאה מוחמד עלי שאה (1907 - 1909)

שנה1s50d100d¼k500d1000d2000d5000d1Tשנה
1s -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٢٧١٣٢٧
1s50d100d¼k500d
500d/l
500d/p
1000d/l
1000d/p
2000d/Au
2000d/l
2000d/p
5000d - ١٣٢۶١٣٢۶
1s -  - ¼k500d/l
500d/p
1000d2000d5000d - ١٣٢۵١٣٢۵
 -  -  -  -  -  -  - 5000d1T١٣٢۴١٣٢۴
מערכת מטבעות: 1 טומאן = 10 קוראן = 200 שאחי = 10000 דינאר
50d - 50 דינר
100d - 100 דינר
500d - 500 דינר
1000d - 1000 דינר
2000d - 2000 דינר
5000d - 5000 דינר
1s - 1 שחי
¼k - ¼ קוראן
1T - 1 טומאן
uCoin