+

איראן > סולטן אחמד שאה-שאה (1909 - 1925)

שנה1s50d100d¼k500d1000d2000d5000d1Tשנה
 -  -  -  -  -  - 2000d5000d - ١٣۴۴١٣۴۴
 -  -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣۴٣١٣۴٣
1s/b
1s/s
 -  - ¼k - 1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣۴٢١٣۴٢
1s -  - ¼k - 1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣۴١١٣۴١
 -  -  -  -  - 1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣۴٠١٣۴٠
1s -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٣٩١٣٣٩
1s/b
1s/s
50d100d¼k - 1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٣٧١٣٣٧
 -  -  - ¼k500d1000d/l
1000d/p
2000d5000d - ١٣٣۶١٣٣۶
1s/i
1s/l
 -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٣۵١٣٣۵
1s -  - ¼k/◯
¼k/cr
500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٣۴١٣٣۴
1s/b
1s/s
 -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٣٣١٣٣٣
1s50d100d¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٣٢١٣٣٢
1s/i
1s/l
 -  - ¼k500d1000d2000d/l
2000d/p
5000d/Ag
5000d/Au
 - ١٣٣١١٣٣١
1s -  - ¼k500d1000d2000d/a
2000d/Au
2000d/u
5000d - ١٣٣٠١٣٣٠
1s -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d - ١٣٢٩١٣٢٩
1s -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d - ١٣٢٨١٣٢٨
 -  -  - ¼k500d1000d2000d -  - ١٣٢٧١٣٢٧
מערכת מטבעות: 1 טומאן = 10 קוראן = 200 שאחי = 10000 דינאר
50d - 50 דינר
100d - 100 דינר
500d - 500 דינר
1000d - 1000 דינר
2000d - 2000 דינר
5000d - 5000 דינר
1s - 1 שחי
¼k - ¼ קוראן
1T - 1 טומאן
uCoin