+

איראן > השאה רזא פהלווי (1931 - 1942)

סוגים
2
שנה1d2d5d10d25d¼R50d10s½R1R2R5Rשנה
 -  - 5d10d -  - 50d -  -  -  -  - ۱۳۲۱۱۳۲۱
 -  - 5d10d -  - 50d -  -  -  -  - ۱۳۲۰۱۳۲۰
 -  - 5d10d -  - 50d -  -  -  -  - ۱۳۱۹۱۳۱۹
 -  - 5d10d -  - 50d -  -  -  -  - ۱۳۱۸۱۳۱۸
 -  - 5d10d -  - 50d -  -  -  -  - ۱۳۱۷۱۳۱۷
 -  - 5d10d -  - 50d -  -  -  -  - ۱۳۱۶۱۳۱۶
 -  - 5d10d - ¼R50d - ½R -  -  - ۱۳۱۵۱۳۱۵
 -  - 5d10d25d -  - 10s½R -  -  - ۱۳۱۴۱۳۱۴
 -  -  -  -  -  -  -  - ½R1R2R5R۱۳۱۳۱۳۱۳
 -  -  -  -  -  -  -  - ½R1R2R5R۱۳۱۲۱۳۱۲
 -  -  -  -  -  -  -  - ½R1R2R5R۱۳۱۱۱۳۱۱
1d2d5d10d25d -  -  - ½R1R2R5R۱۳۱۰۱۳۱۰
מערכת מטבעות: 1 ריאל = 100 דינר
1d - 1 דינר
2d - 2 דינר
5d - 5 דינר
10d - 10 דינר
25d - 25 דינר
50d - 50 דינר
10s - 10 שהי
¼R - ¼ ריאל
½R - ½ ריאל
1R - 1 ריאל
2R - 2 ריאל
5R - 5 ריאל
uCoin