+

איראן > שאהנשאה מוחמד רזא פהלווי (1943 - 1979)

סוגים
4
שנה25d50d1R2R5R10R20R¼P½P1Pשנה
 - 50d -  -  -  -  -  -  -  - ۱۳۵۸۱۳۵۸
 - 50d/۱۳۵۷
50d/۲۵۳۷
1R/۱۳۵۷
1R/۲۵۳۷
2R/۱۳۵۷
2R/۲۵۳۷
5R/۱۳۵۷
5R/۲۵۳۷
10R/۱۳۵۷
10R/۲۵۳۷
20R/۱۳۵۷
20R/۲۵۳۷
 -  -  - ۱۳۵۷۱۳۵۷
 - 50d1R/new
1R/old
2R/new
2R/old
5R10R20R -  -  - ۲۵۳۶۲۵۳۶
 - 50d -  -  -  -  -  -  -  - ۲۵۳۵۲۵۳۵
 - 50d1R2R5R10R20R - ½P - ۱۳۵۴۱۳۵۴
 - 50d1R2R5R10R20R -  -  - ۱۳۵۳۱۳۵۳
 -  - 1R2R5R10R/new
10R/old
20R/new
20R/old
 - ½P - ۱۳۵۲۱۳۵۲
 - 50d1R2R5R10R20R -  -  - ۱۳۵۱۱۳۵۱
 -  - 1R2R5R10R20R¼P -  - ۱۳۵۰۱۳۵۰
 - 50d1R2R5R10R -  -  -  - ۱۳۴۹۱۳۴۹
 - 50d1R2R5R10R -  -  -  - ۱۳۴۸۱۳۴۸
 - 50d1R2R5R10R -  -  -  - ۱۳۴۷۱۳۴۷
 - 50d1R2R5R10R -  -  -  - ۱۳۴۶۱۳۴۶
 - 50d1R2R5R10R -  -  - 1P۱۳۴۵۱۳۴۵
 - 50d1R2R5R10R -  -  -  - ۱۳۴۴۱۳۴۴
 - 50d1R2R5R10R -  -  -  - ۱۳۴۳۱۳۴۳
 - 50d1R2R5R10R/thick
10R/thin
 -  -  -  - ۱۳۴۲۱۳۴۲
 -  - 1R2R5R10R/thick
10R/thin
 -  -  -  - ۱۳۴۱۱۳۴۱
 -  - 1R2R5R10R -  -  -  - ۱۳۴۰۱۳۴۰
 -  - 1R2R5R10R -  -  -  - ۱۳۳۹۱۳۳۹
 -  - 1R2R5R/thick
5R/thin
10R -  -  -  - ۱۳۳۸۱۳۳۸
 -  - 1R - 5R10R -  -  -  - ۱۳۳۷۱۳۳۷
 - 50d1R2R5R10R -  -  -  - ۱۳۳۶۱۳۳۶
 - 50d1R2R - 10R -  -  -  - ۱۳۳۵۱۳۳۵
 - 50d1R2R5R -  -  -  -  - ۱۳۳۴۱۳۳۴
 - 50d1R2R5R -  -  -  -  - ۱۳۳۳۱۳۳۳
 - 50d1R2R5R -  -  -  -  - ۱۳۳۲۱۳۳۲
 - 50d1R2R5R -  -  -  -  - ۱۳۳۱۱۳۳۱
 -  - 1R2R -  -  -  -  -  - ۱۳۳۰۱۳۳۰
25d - 1R2R5R -  -  -  -  - ۱۳۲۹۱۳۲۹
 -  - 1R2R5R -  -  -  -  - ۱۳۲۸۱۳۲۸
25d - 1R2R5R -  -  -  -  - ۱۳۲۷۱۳۲۷
25d - 1R2R5R10R -  -  -  - ۱۳۲۶۱۳۲۶
 -  - 1R2R5R10R -  -  -  - ۱۳۲۵۱۳۲۵
 -  - 1R2R5R10R -  -  -  - ۱۳۲۴۱۳۲۴
 -  - 1R2R5R10R -  -  -  - ۱۳۲۳۱۳۲۳
 - 50d/AlBr
50d/Cu
1R2R5R -  -  -  -  - ۱۳۲۲۱۳۲۲
מערכת מטבעות: 1 ריאל = 100 דינר
25d - 25 דינר
50d - 50 דינר
1R - 1 ריאל
2R - 2 ריאל
5R - 5 ריאל
10R - 10 ריאל
20R - 20 ריאל
¼P - ¼ פהלווי
½P - ½ פהלווי
1P - 1 פהלווי
uCoin