+

הונגריה > הרפובליקה הראשונה (1946 - 1948)

סט מטבעות
×
שנה2f5f10f20f50f1Ft2Ft5Ftשנה
 - 5f -  -  -  -  -  - 1951
 -  - 10f/Al
10f/AlBr
20f -  -  -  - 1950
 -  -  -  -  - 1Ft -  - 1949
 - 5f10f20f50f -  -  - 1948
2f - 10f20f - 1Ft2Ft5Ft1947
2f - 10f20f - 1Ft2Ft5Ft1946
מערכת מטבעות: 1 פורינט = 100 פילר
2f - 2 פילר
5f - 5 פילר
10f - 10 פילר
20f - 20 פילר
50f - 50 פילר
1Ft - 1 פורינט
2Ft - 2 פורינטים
5Ft - 5 פורינט
uCoin