+

הונגריה > עוצרות (Pengő) (1926 - 1945)

סוגים
2
שנה1f2f10f20f50f1P2P5Pשנה
 -  -  -  -  -  -  - 5P1945
 - 2f - 20f - 1P -  - 1944
 - 2f - 20f - 1P2P - 1943
 - 2f10f -  - 1P2P - 1942
 - 2f10f20f - 1P2P - 1941
 - 2f/Br
2f/St
10f/CuNi
10f/St
20f50f -  -  - 1940
1f2f10f20f50f1P2P - 1939
1f2f10f20f50f1P2P - 1938
 - 2f -  -  - 1P2P - 1937
1f2f10f -  -  - 2P - 1936
1f2f10f -  -  - 2P - 1935
1f2f -  -  -  -  -  - 1934
1f2f -  -  -  - 2P - 1933
1f2f -  -  -  - 2P - 1932
1f2f -  -  -  - 2P - 1931
1f2f -  -  -  -  -  - 1930
1f2f -  -  -  - 2P - 1929
1f2f -  -  -  -  -  - 1928
1f2f10f20f - 1P -  - 1927
1f2f10f20f50f1P -  - 1926
מערכת מטבעות: 1 פאנגה = 100 פילר
1f - 1 פילר
2f - 2 פילר
10f - 10 פילר
20f - 20 פילר
50f - 50 פילר
1P - 1 פנגה
2P - 2 פנגה
5P - 5 פנגה
uCoin