+

חיג'ז > מטבע חותם (1908 - 1915)

סוגים
47
שנה
שנה20p5q40p10q20qשנה
20p5q/new
5q/old
5q/q
40p10q/new
10q/old
10q/q
20q
20q/q
١٣٢٧١٣٢٧
 -  - 40p -  - ١٣٢٦١٣٢٦
מערכת מטבעות: 1 ריאל = 20 קורוש = 800 פרה
20p - 20 פארה
40p - 40 פארה
5q - 5 קירש
10q - 10 קירש
20q - 20 קירש
uCoin