+

הוואי > ממלכת הוואי (1847 - 1883)

סט מטבעות
×
שנה1c5c10c$⅛$1שנה
 -  - 10c$⅛$11883
 - 5c -  -  -  -  - 1881
1c -  -  -  -  -  - 1847
מערכת מטבעות: 1 דולר = 100 סנט
1c - 1 סנט
5c - 5 סנט
10c - דיים אחד (10 סנט)
$⅛ - ⅛ דולר
 - ¼ דולר
 - ½ דולר
$1 - 1 דולר
uCoin