+

המבורג > העיר החופשית וההמזהטית של המבורג  (1713 - 1772)

שנה1d1s1S2S4S8S12S16S32S48S1Th1Dשנה
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1772
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1771
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1770
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1769
 -  - 1S -  -  -  -  -  -  -  - 1D1768
 -  -  -  -  -  -  -  - 32S -  - 1D1767
1d -  -  -  -  -  -  - 32S -  - 1D1766
1d - 1S - 4S -  -  -  -  -  - 1D1765
 - 1s -  -  - 8S - 16S32S -  - 1D1764
1d1s1S2S - 8S - 16S32S48S - 1D1763
1d1s1S2S4S8S12S16S32S -  - 1D1762
1d1s -  - 4S8S -  - 32S48S - 1D1761
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1760
1d1s1S -  -  -  -  - 32S -  - 1D1759
1d - 1S -  -  -  -  - 32S -  - 1D1758
 - 1s1S -  -  -  -  - 32S -  - 1D1757
1d1s -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1756
 -  -  -  -  -  -  -  - 32S -  - 1D1755
 -  - 1S -  -  -  -  - 32S -  - 1D1754
 -  - 1S -  -  -  -  -  -  -  - 1D1753
1d1s1S -  -  -  -  - 32S -  - 1D1752
 - 1s -  -  -  -  -  - 32S -  - 1D1751
1d - 1S -  -  -  -  -  -  -  - 1D1750
 -  - 1S - 4S -  -  -  -  -  - 1D1749
 -  -  -  -  -  -  -  - 32S -  - 1D1748
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1747
1d -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1746
1d -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1745
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1744
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1743
1d -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1742
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1740
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1739
 -  - 1S - 4S8S -  -  -  -  - 1D1738
1d -  -  -  -  -  -  - 32S -  - 1D1737
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1736
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Th1D1735
1d -  -  -  -  -  -  - 32S -  - 1D1734
 -  -  -  -  -  -  -  - 32S -  - 1D1733
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1732
1d1s -  -  -  -  - 16S32S -  - 1D1731
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1730
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1729
1d1s -  - 4S8S - 16S32S -  - 1D1728
1d1s1S2S4S8S - 16S32S -  - 1D1727
1d1s1S2S - 8S - 16S32S -  - 1D1726
 -  - 1S2S4S -  -  -  -  -  -  - 1725
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1721
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1717
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1714
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1713
מערכת מטבעות: 1 תאלר = 48 שילינג
1d - 1 דראלינג
1s - סאחסלינג
1S - 1 שילינג
2S - 2 שילינג
4S - 4 שילינג
8S - 8 שילינג
12S - 12 שילינג
16S - 16 שילינג
32S - 32 שילינג
48S - 48 שילינג
1Th - 1 טהלר
1D - 1 דוקט
uCoin