+

האיטי > הרפובליקה של האיטי (1813 - 1849)

סוגים
21
שנה1c2c6c6¼c12c25c50c100cשנה
1c2c6c -  -  -  -  - AN46AN46
1c/AN43
1c/AN.43
2c/AN43
2c/AN.43
6c6¼c -  -  -  - AN43AN43
1c2c -  -  -  -  -  - AN39AN39
1c2c -  -  -  -  -  - AN38AN38
1c2c -  -  -  -  -  - AN37AN37
1c -  -  -  - 25c -  - AN31AN31
 -  -  -  -  -  - 50c100cAN30AN30
1c -  -  -  -  - 50c - AN29AN29
1c2c -  -  - 25c50c - AN28AN28
1c2c -  -  -  - 50c100cAN27AN27
1c2c -  - 12c25c50c100cAN26AN26
1c2c -  - 12c25c/Ag
25c/Cu
50c - AN25AN25
 -  -  -  - 12c25c50c - AN24AN24
 -  - 6c -  - 25c -  - AN15AN15
 -  -  -  - 12c25c -  - AN14AN14
 -  -  -  -  - 25c -  - AN13AN13
 -  -  -  - 12c25c -  - AN12AN12
 -  -  -  - 12c25c -  - ANXIANXI
 -  - 6c - 12c25c -  - AN10AN10
מערכת מטבעות: 1 גורד = 100 סנטים
1c - 1 סנטים
2c - 2 סנטים
6c - 6 סנטים
6¼c - 6¼ סנטים
12c - 12 סנטים
25c - 25 סנטים
50c - 50 סנטים
100c - 100 סנטים
uCoin