+

גוואליור > נסיכות גוואליור (1889 - 1942)

שנה1pi½p¼A½Aשנה
 -  - ¼A
¼A/o
½A१९९९१९९९
 -  - ¼A/n
¼A/o
 - १९८६१९८६
 -  - ¼A/n
¼A/o
 - १९७४१९७४
 -  - ¼A/n
¼A/o
 - १९७०१९७०
 - ½p¼A - १९५८१९५८
 - ½p¼A - १९५७१९५७
 - ½p¼A - १९५६१९५६
1pi -  -  - १९५५१९५५
 -  - ¼A - १९५४१९५४
 -  - ¼A - १९५३१९५३
1pi½p¼A½A१९४६१९४६
מערכת מטבעות: 1 רופיה 16 אנה = 64 פייסה = 192 פאי
1pi - 1 פאי
½p - ½ פייסה
¼A - ¼ אנה
½A - ½ אנה
uCoin