+

גרמניה > אימפריה הגרמנית (1871 - 1922)

סוגים
1K
שנה1pf2pf5pf10pf20pf25pf50pf½DM1DMשנה
 -  - 5pf10pf/Fe
10pf/Zn
 -  -  -  -  - 1922
 -  - 5pf10pf/Fe
10pf/Zn
 -  -  -  -  - 1921
 -  - 5pf10pf -  -  -  -  - 1920
 -  - 5pf10pf -  -  - ½DM - 1919
1pf - 5pf10pf/Fe
10pf/Zn
 -  -  - ½DM - 1918
1pf - 5pf10pf/Fe
10pf/Zn
10pf/Zn •
 -  -  - ½DM - 1917
1pf/Al
1pf/Cu
2pf5pf10pf/CuNi
10pf/Fe
 -  -  - ½DM1DM1916
1pf2pf5pf/CuNi
5pf/Fe
10pf -  -  - ½DM1DM1915
1pf2pf5pf10pf -  -  - ½DM1DM1914
1pf2pf5pf10pf -  -  - ½DM1DM1913
1pf2pf5pf10pf - 25pf - ½DM1DM1912
1pf2pf5pf10pf - 25pf - ½DM1DM1911
1pf2pf5pf10pf - 25pf -  - 1DM1910
1pf - 5pf10pf - 25pf - ½DM1DM1909
1pf2pf5pf10pf -  -  - ½DM1DM1908
1pf2pf5pf10pf -  -  - ½DM1DM1907
1pf2pf5pf10pf -  -  - ½DM1DM1906
1pf2pf5pf10pf -  -  - ½DM1DM1905
1pf2pf5pf10pf -  -  -  - 1DM1904
1pf - 5pf10pf -  - 50pf - 1DM1903
1pf - 5pf10pf -  - 50pf - 1DM1902
1pf - 5pf10pf -  - 50pf - 1DM1901
1pf - 5pf10pf -  - 50pf - 1DM1900
1pf - 5pf10pf -  -  -  - 1DM1899
1pf - 5pf10pf -  - 50pf - 1DM1898
1pf - 5pf10pf -  -  -  -  - 1897
1pf - 5pf10pf -  - 50pf - 1DM1896
1pf - 5pf -  -  -  -  -  - 1895
1pf - 5pf10pf -  -  -  - 1DM1894
1pf - 5pf10pf -  -  -  - 1DM1893
1pf - 5pf10pf20pf -  -  - 1DM1892
1pf - 5pf10pf -  -  -  - 1DM1891
1pf - 5pf10pf20pf -  -  -  - 1890
1pf - 5pf10pf -  -  -  -  - 1889
1pf - 5pf10pf20pf -  -  -  - 1888
1pf -  -  - 20pf -  -  - 1DM1887
1pf -  -  -  -  -  -  - 1DM1886
1pf -  -  -  -  -  -  - 1DM1885
 -  -  -  -  -  -  -  - 1DM1883
 -  -  -  -  -  -  -  - 1DM1882
 -  -  -  -  -  -  -  - 1DM1881
 -  -  -  -  -  -  -  - 1DM1880
 -  -  -  -  -  -  -  - 1DM1879
 -  -  -  -  -  - 50pf - 1DM1878
1pf2pf -  - 20pf - 50pf/new
50pf/old
 - 1DM1877
1pf2pf5pf10pf20pf - 50pf - 1DM1876
1pf2pf5pf10pf20pf - 50pf - 1DM1875
1pf2pf5pf10pf20pf -  -  - 1DM1874
1pf2pf - 10pf20pf -  -  - 1DM1873
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
1pf - 1 פפניג
2pf - 2 פפניג
5pf - 5 פפניג
10pf - 10 פפניג
20pf - 20 פפניג
25pf - 25 פפניג
50pf - 50 פפניג
½DM - ½ מארק
1DM - 1 מארק
uCoin