+

גרמניה > רפובליקת ויימאר (מארק) (1919 - 1925)

סוגים
53
שנה50pf1DM3DM200DM500DMשנה
 - 1DM3DM -  - 1925
 - 1DM3DM -  - 1924
 -  -  - 200DM500DM1923
50pf - 3DM -  - 1922
50pf -  -  -  - 1921
50pf -  -  -  - 1920
50pf -  -  -  - 1919
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
50pf - 50 פפניג
1DM - 1 מארק
3DM - 3 מארק
200DM - 200 מארק
500DM - 500 מארק
uCoin