+

גיניאה החדשה גרמאנית > מושבת גרמנית (1885 - 1915)

שנה
שנה1pf2pf10pf½DM1DM2DM5DM10DM20DMשנה
 -  -  -  -  -  -  - 10DM20DM1895
1pf2pf10pf½DM1DM2DM5DM -  - 1894
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
1pf - 1 פפניג
2pf - 2 פפניג
10pf - 10 פפניג
½DM - ½ מארק
1DM - 1 מארק
2DM - 2 מארק
5DM - 5 מארק
10DM - 10 מארק
20DM - 20 מארק
uCoin