+

האימפריה הגרמנית > ולדק-פירמונט (1871 - 1918)

שנה
שנה5DM20DMשנה
5DM20DM1903
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
5DM - 5 מארק
20DM - 20 מארק
uCoin