+

האימפריה הגרמנית > שווארצבורג-רודולשטדט (1871 - 1918)

שנה
שנה2DM10DMשנה
2DM10DM1898
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
2DM - 2 מארק
10DM - 10 מארק
uCoin