+

האימפריה הגרמנית > דוכסות סקסה-קובורג-גותה (1871 - 1918)

שנה2DM5DM10DM20DMשנה
 - 5DM -  - 1907
2DM - 10DM20DM1905
2DM5DM - 20DM1895
 -  -  - 20DM1886
 -  -  - 20DM1872
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
2DM - 2 מארק
5DM - 5 מארק
10DM - 10 מארק
20DM - 20 מארק
uCoin