+

האימפריה הגרמנית > סאקס-אלטנבורג (1871 - 1918)

שנה2DM5DM20DMשנה
 - 5DM - 1903
2DM5DM - 1901
 -  - 20DM1887
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
2DM - 2 מארק
5DM - 5 מארק
20DM - 20 מארק
uCoin